Hudiksvall

Grundades söndag 22 maj 2022
Klubb 12970 - Distrikt 2330 - Charternummer

Hudiksvall RK startade 1936. Klubben hade kvällssammanträden varje måndag i Rotaryrummet intill stadshotellets festvåning. Veckobrev med referat från förhandlingar och föredrag skickades ut via post så att alla medlemmarna hade veckobreven senast lördag i samma vecka. 

Klassifikationen var viktig vilket innebar att det bara fanns en medlem inom varje yrke. Närvaroplikten var 60 % och distriktsguvernören redogjorde i månadsbrev för alla klubbars närvaroprocent. Hudiksvallsklubben hade ofta över 70 %.

Efter 36 år, d.v.s. 1972, knoppades det av en ny klubb i Hudiksvall. Syftet var att vidga rotaryrörelsen och även involvera några av de omgivande orterna. Därför döptes den nya klubben till Hudiksvall-Nordanstig RK. Klubben fick torsdag som mötesdag med tre lunchmöten och ett kvällsmöte varje månad. Kvällarna var tänkta för besök på företag och institutioner men kvällsmötena hade svårt att locka medlemmar så efter ett antal år övergick klubben till enbart lunchmöten. Intresset hade varit så stort i orterna utanför Hudiksvall att det 1995 bildades en ny klubb i Bergsjö som fick namnet Bergsjö-Nordanstig RK. 1997 tog torsdagsklubben i bort ”Nordanstig” i namnet och fick istället namnet Hudiksvall Glada Hudik RK. 

Torsdagsklubben höll sig tidigt framme är spärren mot inval av kvinnor togs bort 1991 och registrerade 1992 de första kvinnliga rotarianerna. 1996 hade klubben redan haft två kvinnliga presidenter.

Ambitionen att utvidga Rotary i Hudiksvall fortsatte och 1998 knoppades en tredje klubb av. Den fick namnet Hudiksvall Glysisvallur RK och skulle ge resande yrkesutövare möjlighet att delta i verksamheten genom att lunchmötena hölls på fredagar. Alternativet att hålla frukostmöten hade också diskuterats med genomfördes aldrig. 

De tre Hudiksvallsklubbarna samarbetade i flera olika projekt under det första decenniet på tjugohundratalet och när det började bli allt svårare att rekrytera nya medlemmar tog diskussionerna om ett samgående fart. Det ledde till att klubbarna 2014 gick samman till en klubb igen och 2016 firade Rotary 80 år i Hudiksvall.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 24
- Herrar 19
- Damer 5
Paul Harris Fellow 7
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 2
Andra kontakter 2

Adress

-
00000 -
Sverige